3. juni 2021

WORKSHOPS

Her kan du finde beskrivelser af de workshops, som organisationerne på Ungdommens Folkemøde afholder under festivalen d. 8.-9. september.

Der er et begrænset antal pladser til hver workshop, og tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingen åbner d. 15. august kl. 13:00.

OBS: Der har været fejl i de angivne datoer og tider. De er rettet og fremstår nu korrekt. 

WORKSHOPS ONSDAG D. 8. SEPTEMBER

Onsdag kl. 10:00

IMCC arbejder med unges sundhed og trivsel i Danmark og i verden. I 70 år har IMCC sendt studerende ud i verdens afkroge for at arbejde med sundhed. Hvert år har vi frivillige på udveksling mellem Danmark og et af de mere end 10 lande, hvor vi laver bæredygtige udviklingsprojekter sammen med lokale unge. Desuden sundhedsformidler vi gennem kampagner og undervisning, som er målrettet børn og unge såvel som politikere og sundhedsvæsenet.

Hvert år rejser mange danske unge ud i verden for at få udvidet deres horisont og opleve andre kulturer. Gennem rejser får man nye perspektiver på globale udfordringer og forståelse for de privilegier, man har som ung i Danmark. Måske søger man at være en del af noget større og gøre en forskel. Men hvordan ved man, at de projekter, man støtter og tager del i rent faktisk skaber forandring for de fattigste i verden? Hvordan kan man vide, om ens dannelsesrejse bidrager med noget godt eller dårligt for lokalbefolkningen? Til denne workshop undersøger vi vigtige begreber, når man skal rejse ind i eller hjælpe til i et andet land, samt hvordan vi kan opnå Verdensmålene – uden for Danmarks grænser. Gennem cases reflekterer vi sammen over, hvordan man opnår vedvarende udvikling og forbedring, samt hvad der karakteriserer udviklingsarbejde. Workshoppen afholdes af IMCCs frivillige, som selv har været på udveksling til IMCCs partnerskabslande og til daglig er studerende.

Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet består af ca. 6 siders tekstmateriale samt links til udvalgte hjemmesider, videoer og Instagram-profiler. Materialet har til formål at give eleverne et teoretisk udgangspunkt om udviklingsarbejde forud for workshoppen og indeholder refleksions- og undersøgelsesspørgsmål svarende til ca. 1 times forberedelse.

Onsdag kl. 10:00

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation med over 3.000 frivillige, der laver aktiviteter for og med børn og unge i Danmark og ude i verden. Vi brænder for at gøre noget ved de sociale udfordringer i samfundet. Alle kan gøre en forskel, og alle kan være noget særligt for nogen. Vi skaber rammerne for, at unge selv kan handle og gøre en forskel for andre børn og unge. Vi tilbyder; mentoring, lektiehjælp, ungdomsklubber, ferielejre, hospitalscaféer og aktiviteter på asylcentre, krisecentre og døgninstitutioner.

Til vores workshop kommer I med på et Sprint – hér kan i afprøve jeres indre igangsætter og forandringsagent. I Sprint udforsker vi, hvordan idéer kan blive til virkelighed. Det er et intensivt forløb, hvor I identificerer problemer & udfordringer i Jeres lokalmiljø og handler på dem. Med den nødvendige vejledning og endnu vigtigere: viljen til at skabe forandring, bruger vi forskellige metoder til at gøre lige netop Jeres drøm til virkelighed. Nøgleordene er fællesskab og handlekraft, og fokus er på at udnytte Jeres forskellige kompetencer.

Vi vil se på, hvordan Jeres lokale problemer hænger sammen med større, globale udfordringer. Vi tror nemlig på, at det lokale og globale er tæt forbundet. Hvordan hænger den globale flygtninge-udfordring fx sammen med den negative tone i DK’s offentlige integrationsdebat? Og hvordan er Jeres hverdag fx påvirket af den globale klimakrise? Alt er forbundet – og dermed også vores fælles ansvar for at handle og skabe en bedre verden for alle at leve i.

Om undervisningsmaterialet: Vi sender to dokumenter til Jeres undervisningsmateriale – et dokument, der forklarer de øvelser, som I gerne må lave med eleverne inden vi mødes. Og et baggrunds læsedokument, som en af øvelserne tager udgangspunkt i. Det er altså ikke forventet, at I læser det fulde dokument.

Onsdag kl. 10:00

Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus er et nyt internationalt fællesskab for unge fra Ukraine og Danmark. Med base i Kyiv tilbyder vi en kreativ og demokratisk platform for alle mellem 16 og 35 år. Vores vision er at engagere, facilitere og støtte projekter drevet af unge på tværs af Ukraine og Danmark.

I ungdomshuset arbejder vi for at styrke demokratisk udvikling og give unge en platform, hvor de kan debattere og sætte fokus på samfundsproblematikker, der har indflydelse på deres hverdag og fremtid. Det kan ske gennem alt fra teaterforestillinger til debatter, workshops og projekter, som vi skaber sammen.

Når du hører om korruption, hvad tænker du så på? Politiske skandaler eller magtmisbrug?

Korruption er et samfundsproblem både globalt og lokalt. I Danmark, i Ukraine og på tværs af alle alders – og samfundsgrupper. Det sker på mange niveauer i samfundet – og konsekvenserne er til at få øje på. Social ulighed og diskrimination er ofte de negative følger.

I Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus arbejder vi for at styrke demokratisk udvikling. Vi tror på, at lige muligheder for alle er afgørende for et stærkt og sundt samfund.

Til denne workshop skal vi undersøge og diskutere følgerne af korruption. Hvad betyder det, at alle ikke har lige vilkår – både nu og på lang sigt? Hvad kunne en løsning være?

Vi medbringer eksempler fra hverdagen og gør korruptionsproblem konkret og relaterbart.

Undervejs undersøger vi korruptionens konsekvenser og finder sammen på løsninger gennem en række dramaøvelser.

Vores facilitatorer fra ungdomshusets forklarer og guider undervejs, så alle kan være med.

Om undervisningsmaterialet: Svarer til 1 moduls forberedelse.

Onsdag kl. 10:00

Matematikcenter er en nonprofitorganisation, der tilbyder gratis lektiehjælp til alle børn og unge, der har matematik fra 7.klasse og op til A-niveau. Vores mål er at skabe lige muligheder for læring og at gøre matematikken forståelig for alle. Vi har lokale lektiecaféer i flere byer landet over, driver online lektiecaféen Webmatlive.dk og det online matematikinspirationsforum Webmatematik.dk. Vi arbejder for at give børn og unge lyst til at udforske matematikkens verden og få øjnene op for de muligheder, matematikken åbner så ingen må give afkald på drømmeuddannelsen, fordi de ikke er gode nok til matematik.

Hvad står der egentligt på din lønseddel, og hvad betyder det?
Hvordan finder du ud af fx hvilket telefonabonnement, der passer bedst til dit behov og din pengepung – både lige nu og her – og i fremtiden?
Hvordan sparer du bedst op til det, du drømmer om?
Alt for mange unge havner i gæld, hvilket kan spænde ben for at opnå netop det de drømmer om – både lige nu og her og på sigt. Det er derfor af afgørende betydning, at unge tidligt lærer at varetage deres egen økonomi for at få de bedste forudsætninger for at have styr på den økonomiske del af deres voksenliv.
Workhoppen varer en time, og her vil erfarne frivillige fra Matematikcenter – der har godt styr på pengene – sammen med jer dykke ned i, hvad det der privatøkonomi egentligt betyder og handler om, og hvorfor det er vigtigt at have styr på, og samtidigt skal vi arbejde med relevante eksempler fra jeres dagligdag.

Styr på pengene? er et samarbejde mellem Erhvervsskolernes Elevorganisation, der er de unges talerør på erhvervsskolerne, og Matematikcenter.

Om undervisningsmaterialet: Læsestof kan findes pa webmatematik.dk under fanen ”Styr på penge”. Start med at læse de tre afsnit under ”Din lønseddel”. Herefter 1 modul med gruppearbejde.

Onsdag kl. 11:30

Kræftens Bekæmpelse har sammen med TrygFonden startet indsatserne ’Fuld af liv’ og ’Røgfri Fremtid’. Kræftens Bekæmpelse har en stor viden om alkohol, tobak, sygdom og forebyggelse, og TrygFonden har i mange år arbejdet for, at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Vi har taget initiativ til ’Fuld af liv’ og ’Røgfri Fremtid’, fordi vi sammen kan bane vejen for en sundere alkoholkultur og et liv uden tobaksrøg for børn og unge. Gennem kampagner, events, analyser og undervisning går vi i dialog med unge såvel som forældre, lærere og beslutningstagere.

Hver dag påvirkes vi af medierne omkring os – fra reklamer, film, serier og sociale medier. Men er vi overhovedet bevidste om, at vi bliver påvirket, og hvilke virkemidler nogle medier anvender til at påvirke os?

Workshoppen sætter fokus på, hvilken rolle medier spiller for vores alkohol- og rygevaner. Hvordan bliver vi mere bevidste om den påvirkning medier kan have på vores alkohol- og rygevaner? Herunder, hvordan vores eget forbrug af sociale medier påvirker dem omkring os. For hvad sker der egentlig, når vi deler en video på Snapchat, hvor der drikkes stribevis af shots eller ryges cigaretter?

I skal i grupper undersøge og diskutere de forskellige måder, medier markedsfører og/eller viser alkohol og rygning, og her udforske, om I bliver påvirket af dette – og i så fald, hvordan. Og om denne indsigt ændrer jeres fremtidige medieforbrug og vaner.

Om undervisningsmaterialet: Vi vil gerne sætte fokus på mediernes magt og brug af virkemidler – i forhold til tobak og alkohol. Derfor vil vi gerne have, at I får et indblik i dette forud for workshoppen hos Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden ved Ungdommens Folkemøde. Tid: ca. 90 min.

Onsdag kl. 11:30

Skoleliv i Nepal arbejder med børn og unge i Nepal med særligt fokus på piger og på mennesker, der er socialt udsatte. I Danmark arbejder vi for at engagere børn og unge i global social uretfærdighed ved at fortælle om Nepal og ved at lade børn og unge fra de to lande mødes gennem online platforme, film og medier, som de to grupper har til fælles. Konkret arbejder vi i 2021 med initiativet Global Girls, hvor unge fra Danmark og Nepal hjælper skolepiger fra deres respektive lande med at lære hinanden at kende gennem filmproduktion og ved at producere TikTok videoer om social uretfærdighed med og til hinanden.

TikTok mod uretfærdighed
I Danmark er vores kendskab til børn og unge i den tredje verden ofte begrænset til den årlige kalender-indsamling og til reklamer af døende småbørn og billeder af teenagemødre fra Afrika. De billeder giver os en følelse af dårlig samvittighed og adspurgt siger mange unge, at “det er synd” for dem, som lider nød. Det ensidige og katastrofeprægede billede af børn og unge i andre lande kalder altså på vores medlidenhed. Men er der ikke mere brug for en følelse af solidaritet og fællesskab, hvis vi skal gøre noget ved den globale sociale uretfærdighed? Er det ikke i højere grad det vi har til fælles, som skal give os lyst til at gøre noget for og med unge i andre samfund?
Workshoppen handler om at tage et mere ligeværdigt perspektiv på social uretfærdighed og fattigdom, og på hvordan vi kan bruge TikTok til at komme ud med budskabet, fordi denne platform er noget, som unge i Danmark og Nepal og mange andre lande har til fælles.

Om undervisningsmaterialet: Kære kommende workshopklasse og lærer
Indeværende materiale indeholder en film på 38 minutter samt nogle reflekterende spørgsmål. Samlet er der en times forberedelse og en rigtig god oplevelse. Hvis I ikke kan nå det, så skriv! Så sender vi en kortere udgave af filmen til jer:)

Onsdag kl. 11:30

Hvordan skaber vi et mere lige, retfærdigt og solidarisk samfund på tværs af grænser? Det er det vi, i FIC og FIC Ungdom arbejder med, gennem forskellige projekter og problematikker, især indenfor europæiske og internationale temaer.

Vi arbejder med arbejdsrettigheder i Afrika, demokratiprojekter i EU og EU-oplysning og valg-projekter i DK. En af de problematikker vi netop har kastet os over, er digital mobning, der er større og større problem blandt unge, og dette vil vi gerne have jeres hjælp med!

Kom til vores stadeplads og giv os dit input på hvordan digital mobning skal tackles.

I dag har alle unge adgang til SoMe og internettet. Det betyder at mobning kan ramme 24/7, der er ikke længere noget fristed fra mobbere. Digital mobning kan ske for os alle, og det kan ske hele tiden der er ikke en off-knap. Så hvad kan vi gøre for at ændre denne adfærd? Det vil vi blive klogere på med denne workshop.
Har du oplevet digital mobning eller kender du nogle der har? Hvad skal vi gøre for at bekæmpe digital mobning? Hvordan skal vi skabe mere fokus på digital mobning og digital dannelse? Hvorfor er det lettere at være grov på SoMe? Hvordan vil I gerne behandles på SoMe? Dette er spørgsmål vi gerne vil arbejde med i workshoppen.
Vi ser jer som eksperterne og vores konsulenter. Derfor vil vi gerne have jeres synspunkter, input og holdninger til hvordan I oplever problemet og hvordan man bedst kan bekæmpe digital mobning og tackle det.

Så kom og vær med til at kickstarte Kampen Mod Digital Mobning. Lad os sammen lære at være lidt sødere ved hinanden både off- og online.

Om undervisningsmaterialet: Svarer til 1 moduls forberedelse.

Onsdag kl. 11:30

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), er en forening, som kæmper for at sprede interessen for naturvidenskab og give alle en mulighed for at kunne dyrke interessen for den. Dette gør vi gemmen en række aktiverer, f.eks. Sciencecamps for både gymnasieelever og grundskoleelever, foredrag, workshops og studieture. Alle arrangementer bliver drevet af unge frivillige, der selv brænder for naturvidenskaberne. UNF binder naturvidenskabelige interesserer sammen på tværs.

Man kan inddele forskning i to overordnede grupper, grundforskning og anvendt forskning. I takt med, at der er færre penge til fuldstændig fri forskning, og bevillinger fra fonde og virksomheder udgør en stigende andel af midlerne, bliver der i stigende grad udført anvendt forskning på universiteterne. Kritikken mod grundforskning har været, at man bruger mange milliarder af kroner på at finansiere forskning, hvor det ikke er sikkert, om det gør mærkbar gavn. Industrien står i Danmark for en stor del af forskningen. I Danmark står erhvervslivet for to tredjedele af denne, og uden industrien ville Danmark levere meget mindre på forskningsområdet, men kan industrien have for meget indflydelse på forskningen på universiteterne?
Skal staten bruge flere eller færre penge på forskning, og hvor meget af det skal gå til grundforskning?

Forberedelse: Svarer til 1 modul inden festivalen.

Onsdag kl. 11:30

Center for Ludomani er startet i 1992. Vi er Nordens største og ældste institution inden for behandling af spilleafhængighed og behandler ca. 700 klienter årligt.
Desuden står Center for Ludomani for størstedelen af forebyggelsesarbejdet i Danmark.

Mange unge smider let en 50’er på den kommende superligakamp eller et vigtigt topopgør, men det er ikke sjov det hele. Mere end hver fjerde 17-årige mand gambler risikabelt og vi ved at en tidlig gamblingdebut øger risikoen for at udvikle et problem. Samtidig er spilreklamer overalt og hele tiden og så meget, at spillebranchen ikke kan sige, at deres budskaber ikke rammer mindreårige. Reklamerne er lige i øjenhøjde på unge langt under 18 år, når de ser Champions League, går på stadion – eller bare på nettet. Men hvordan forholder vi os til dette og hvordan tager vi kampen op imod spillebranchen – og skal vi overhovedet det?
Til denne workshop vil I blive præsenteret for spillebranchens nyeste adfærdskodeks ift. etisk markedsføring af spilreklamer. I vil som deltagere få mulighed for at diskutere og komme med jeres bud på et nyt etisk kodeks for markedsføring af spil – fra et ungdomsperspektiv! Jeres budskaber vil blive videregivet til politikere på Christiansborg.

Workshoppen vil blive modereret af vores unge oplægskorps.

Forberedelse: Hos Center for Ludomani vil vi gerne have unge til at tage stilling til gambling og til de reklamer og input de møder på sociale medier, tv og i offentligheden omkring spil og gambling. Vi har derfor udviklet et undervisningsmateriale, som kan klæde eleverne på forud for workshoppen på Ungdommens Folkemøde 2019. Formålet med undervisningsmaterialet er at du, som underviser, kan vælge det fulde forløb eller plukke enkelte øvelser og dermed sammensætte dit eget forløb

Onsdag kl. 11:30

Goethe-Instituttet arbejder sammen med teamGLOBALfor at præsentere en tysk workshop . teamGLOBAL er et aktivt og participerende uddannelsesnetværk i Tyskland for unge mellem 16 og 27 år. Vi arbejder på frivillig basis og tilbyder uddannelsesprogrammer til andre unge omkring globalisering og bæredygtighed. Vi forsøger i fællesskab at få en bedre forståelse for sammenhængen i de globale processer og derigennem medindflydelse på vores fremtid.

Vi deltager i år for første gang i Ungdomsfolkemødet og ser frem til at komme i dialog med danske unge. Goethe-Institut Dänemark har inviteret os med til folkemødet.

Har du allerede smidt noget væk i dag? Sikkert, for lige meget hvor vi går, er der affald – rester fra mademballage, kartonen fra det sidste online-indkøb eller make-up, der er udløbet. Men det behøver ikke være sådan… I den tysksprogede workshop fra Goethe-Instituttet og team-GLOBAL lærer du hvad du konkret kan gøre ved affaldsbjergene. Lyder det spændende? Så vær med og bliv bedre til bæredygtighed sammen med os!
Selvom workshoppen forgår på tysk behøver ikke være en ørn til tysk for at kunne deltage! Vi glæder os til at møde dig.

Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet er på tysk og forbereder elever tematisk og sprogligt til workshoppen. Det er ikke obligatorisk at udføre alle opgaverne.

Onsdag kl. 13:00

SUMH er en organisation for og af unge med handicap. Vores vision er, at alle unge med handicap skal have mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker, og på lige fod med alle andre.

I SUMH repræsenterer vi en bred palet af forskellige handicapgrupper – fysiske såvel som kognitive. I SUMH har vi fokus på en række udfordringer, og de seneste års projekter har særligt omhandlet sociale fællesskaber for unge med særlige behov, lige adgang til ungdomsuddannelse og arbejdsmarkedet, og retten til egen seksualitet. Vi arbejder både nationalt og internationalt – og det er netop vores internationale arbejde vi fokuserer på til UFM 2021.

Et af de bærende principper i FNs verdensmål er at ingen skal lades i stikken. På trods af dette oplever unge med handicap verden over at blive glemt og efterladt til sig selv.
Inspireret af dette, har vi i SUMH udviklet ‘Tour De Leaving No One Behind’.
I ‘Tour De Leaving No One Behind’-workshoppen underviser vores frivillige unge mennesker om livet med handicap i Danmark, Uganda og Rwanda. Workshoppen kommer vidt omkring og vil via personlige fortællinger, podcast-uddrag og egne erfaringer, give eleverne et personligt og unikt indblik i en ofte overset målgruppe og disses udfordringer og muligheder. Til workshoppen skal vi forsøge at finde løsninger på nogle af de problemstillinger unge med handicap står overfor. Alt sammen bundet sammen af FNs verdensmål.

Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet skal bruges til at give eleverne et indtryk af feltet og dets udfordringer, og gør eleverne klar til at kunne deltage aktivt på vores workshop til UFM 2021.

Onsdag kl. 13:00

Den britiske ambassade i København er Storbritanniens officielle repræsentation i Danmark. Vores arbejde går blandt andet ud på at tale med danske politikere, statslige institutioner, interessese organisationer og lignende for at sørge for at samarbejdet mellem Danmark og UK er sundt og fremgangsrigt. Vi er en del af det britiske udenrigsministerium (Foreign, Commonwealth and Development Office) og beskæftiger os derfor med alt inden for international politik, økonomi, sikkerhed og klima.

Hvad sker der, når verdens lande skal forhandle om fælles klimamål? Kan du og dine klassekammerater blive enige om en løsning på globale udfordringer? Tag plads ved forhandlingsbordet og gør dig klar til at tale for din sag, når du overbeviser andre lande om at følge trop i vejen mod nye klimaløsninger. Men hov – ikke alle har samme mål som dig, så måske skal du være klar til at gå på kompromis og bygge nye, diplomatiske samarbejder.

I efteråret 2021 afholdes et længe ventet klimatopmøde COP26 i Glasgow, Skotland. Her mødes repræsentanter fra 200 af verdens lande, NGOer, virksomheder og forhandler om nye klimaløsninger. Mini-COP26 giver jer en forsmag på hvad der sker, når verdens lande sammen skal blive enige om ambitiøse, kreative og udfordrende løsninger på globale problemstillinger. Bølgerne går højt, når I træder ind i et interaktivt strategispil, hvor I skal finde en balance mellem konkurrence og samarbejde.

Om undervisningsmaterialet: Forberedende spørgsmål, svarende til 1 moduls forberedelse.

Onsdag kl. 13:00

Det Kongelige Teater er hele Danmarks nationalscene og rummer kunstarterne skuespil, ballet, opera og kapelmusik.

Du kan opleve alt fra monologer om at være regnbuefar, til en klassisk Romeo og Julie ballet, til en operaforestilling med musik der spænder fra Mozart til Cher og Queen. Udenfor på Ofelia Plads er der koncerter, udstillinger og talks. Du kan også møde Det Kongelige Teaters kunstnere rundt om i landet bl.a. på Ungdommens Folkemøde og på Roskilde Festival.

Uanset hvor og hvordan står Det Kongelige Teater samlet om ét fælles mål: at levere det absolut bedste inden for scenekunsten.

Hvad er kunst, og hvem bestemmer det? Er der noget, der er bedre kunst end andet, og hvilken betydning har den for os som mennesker og i en større samfundsmæssig sammenhæng?

Det Kongelige Teater inviterer til en workshop, hvor vi skal tale om kunsten, og hvad den rører I os. Vi skal gøre det gennem øvelser og samtale. Vi skal dele vores perspektiver og personlige oplevelser. Vi skal sammen og hver for sig forsøge at sætte ord på, hvad kunsten betyder for os, og hvordan det vil være, hvis den ikke længere var omkring os.

Vi ønsker til workshoppen en dialog om, hvad kunst er for jer. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Vores mål med workshoppen er, at vi i fællesskab bliver klogere på, hvad kunst kan samt præsenterer jer for, hvad en kunstinstitution som Det Kongelige Teater kan bidrage med i samfundet og i menneskers hverdagsliv.

Om undervisningsmaterialet: Vi ser meget frem til at møde dine elever og dig til vores workshop ved Ungdommens Folkemøde. Vi har sammensat noget undervisningsmateriale, som skal gennemgås forud for vores workshop. Materialet er sammensat således, at det vil passe til ét undervisningsmodul. Til vores workshop skal vi sammen med eleverne tale om begrebet kunst og udfolde, hvordan kunsten er alle steder omkring os. Dertil vil vi eksperimentere med, hvordan det ville være, hvis kunsten omkring os forsvandt. Forud for workshoppen forestiller vi os, at du sammen med dine elever bruger ét undervisningsmodul på at gennemgå tre øvelser, som er beskrevet i ”elev-ark”. Vejledningen ligger op til at klassen opdeles i mindre grupper af 4-6 elever, som sammen skal igennem de tre øvelser: Først skal de tale om begrebet kunst. Herefter skal de finde eksempler på steder i kunsten, hvor man kan se en kobling til samfundsrelevante tematikker og udfordringer. Afslutningsvis skal de forsøge at formulere en kort definition af begrebet kunst med afsæt I det, som de synes kunst er og indebærer. Vi forestiller os at der afsætter 10 min til den første øvelse, 30 min til den anden øvelse og 10 min til den sidste. Herefter vil der også kunne være tid til en opsamling i klassen. Du er selvfølgelig velkommen til at prioritere tiden, som du synes. 

Onsdag kl. 13:00

Grønlandske Børn er en NGO, der arbejder for, at alle grønlandske børn og unge kan leve et værdigt liv med mulighed for en positiv udvikling i respekt for deres rettigheder. På den baggrund gennemfører organisationen aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer.

Forskelle mellem mennesker fylder meget i samfundsdebatten. Hudfarve, etnicitet og religiøsitet bliver ofte fremhævet, når mennesker beskrives. Det er en måde at inddele og ordne verden på, men bagsiden er, at det skaber et ”vi og de andre”, og at billedet af ”de andre” ofte er unuanceret og fordomsfuldt. Dette er med til at skabe et uligt samfund, hvor nogle unge bliver mødt positivt og andre negativt. Til workshoppen udforsker vi de forskellige privilegier unge har og undersøger, hvordan vi kan skabe et samfund, hvor alle unge kan blive møde ligeværdigt.

Om undervisningsmaterialet: For at de unge bedst muligt kan deltage i workshoppen, kunne vi godt tænke os, at de forinden workshoppen har arbejdet lidt med fordomsbegrebet. Derfor har vi samlet en række artikler, der berører fordomsbegrebet fra forskellige vinkler. Undervejs har vi stillet et par spørgsmål, som de unge meget gerne må forholde sig til. Derudover har vi også linket til filmen ”Forforståelse, nysgerrighed og fordomme”, der tager ca. 6 minutter.

Onsdag kl. 13:00

Institut for Menneskerettigheder er en del af Menneskerettighedsalliancen, der samler organisationer og unge i udviklingen af et frit og lige samfund. Det er alliancens mål at styrke unges kendskab, opbakning og engagement i menneskerettighederne. Unge, der har forståelse for rettighedsudfordringer, kender egne rettigheder og har mod og kompetencer til at handle på dem, står langt stærkere i forhold til at sige fra, gribe ind og løse lokale og globale samfundsudfordringer, de som generation står overfor i dag og i fremtiden.

Institut for Menneskerettigheder tilbyder en workshop om menneskerettigheder målrettet ungdomsuddannelsesniveauet. Workshoppen kvalificerer til at workshopdeltagerne reflekterer over deres egne opfattelser af andre i forhold til køn og kønsidentitet, seksuel orientering, alder, social baggrund, religion eller tro, etnicitet og handicap.

Workshoppens fokus
1) Forberedelse til workshoppen
– Individuelle overvejelser om egne privilegier og position ift. workshoppens temaer.

2) På workshoppsn: “Et skirdt frem”
– Refleksionsøvelse, der sætter fokus på forestillinger om identitet og fordomme hos deltagerne og tydeliggør, hvordan forskellige personer har forskellige udgangspunkter og muligheder i samfundet.

3) På workshoppen: “Bryd cirklen”
– Refleksionsøvelse der sætter fokus på, hvornår det er rart at være en del af et fællesskab samt øver deltagerne i at reflektere over inklusion og eksklusion fra fællesskaber.

Om undervisningsmaterialet: Institut for Menneskerettigheder har udviklet en række e-læringsforløb med introduktion til menneskerettigheder, ligebehandling og de internationale menneskerettighedssystemer (FN, EU og Europarådet). Øvelserne i workshoppen kan med fordel kvalificeres yderligere, ved før og efter workshoppen at anvende dele af det digitale materiale på Instituttets læringsportal.
Find det her: https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen

Onsdag kl. 13:00

Region Hovedstaden har en ambition om at være en region for fremtidens generation, og at sikre lighed for den næste generation med høj livskvalitet og udviklingsmuligheder. Det skal vi bl.a. gøre ved at løse de klima- og miljømæssige udfordringer, som Region Hovedstaden, ligesom resten af Danmark og Verdens regioner går i møde i disse år. Vi vil bl.a. møde udfordringer med øgede vandmængder i byerne, øget pres på vores drikkevand, øgede trafikale udfordringer og for få unge med kompetencer til at løse udfordringerne.
Vi er ambitiøse når det kommer til grøn omstilling, og ønsker at et samspil med de kommende generationer, skal bidrage væsentligt til at opnå Danmarks mål indenfor klima og miljø. For at dette kan lykkes, skal de unge med. De skal opbygge kompetencer til fremtidens bæredygtige samfund, og skal være med til at finde løsninger på bl.a. en mere bæredygtig og grønnere transport, affald og ressourcer og cirkulær økonomi.

Bidrage til flere faglærte
Det er nødvendigt, at flere vælger en erhvervsuddannelse og bliver faglærte, og at flere praktikpladser bliver besat af elever inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Faglærte kompetencer er vigtige, hvis vi skal lykkes med en succesfuld grøn omstilling. Det handler nemlig ikke kun om at udvikle nye højteknologiske løsninger, men også at vi fx bliver bedre til at genanvende materialer, så vores byggeri bliver mere bæredygtigt. Hvis behovet for faglært arbejdskraft bliver så stort, at indsatsen med at uddanne dansk arbejdskraft ikke er nok, kan der blive behov for at supplere arbejdsstyrken med kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.
I denne workshop vil vi bede de unge om at skrive deres drømme om en bæredygtig fremtid og uddannelsesvalg kan gøre en forskel – og dermed sende budskaber til regionsrådets politikere, så de kan understøtte deres fremtid og sætte gode rammer for faguddannelser i hovedstadsområdet.

Om undervisningsmaterialet: Vi har ikke undervisningsmaterialer – men vi har vores strategi, som de unge gerne må reflekterer over i workshoppen.

Onsdag kl. 10:00

Ungdomsøen er en platform skabt af, med og for unge. Vi arbejder for at styrke generationer af unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund. Ungdomsøen er en fysisk ø, der ligger ud for København, men Ungdomsøens fællesskab strækker sig over hele landet. På Ungdomsøen er der frie rammer til at skabe projekter og udleve drømme. Blandt de mange engagerede unge på øen finder du gruppen Grøn Ø, der er skabt og drevet af unge, der arbejder for at gøre Ungdomsøen bæredygtig og klimavenlig gennem organisering, workshops og vidensdeling.

Alle statistikker viser, at det er unge, som stemmer på klimaet, kæmper for klimaet og handler for klimaet, men de faktiske resultater halter. Unge er trætte af at vente på handling fra voksne rækker. Der er for meget snak og for lidt handling, men hvordan gør vi op med det?

På denne workshop opfordrer vi unge til at tage sagen i egen hånd, når vi sammen skal drømme om og arbejde os hen mod en grønnere fremtid. Der er plads til fejl og læring, for det vigtigste er, at vi prøver os frem og gør noget. Vi vil fortælle og informere om grønne udfordringer, der skal danne grundlag for workshoppens egentlige aktivitet: Skab din egen grønne ø. Hvis du skulle bygge en ø, hvordan ville DU så sikre, at den var bæredygtig, klimavenlig og biodiversitetsstyrkende? Hvad ville du lægge vægt på? Og hvordan kan de løsninger, du ville bruge på din ø, implementeres i resten af landet?

WORKSHOPS TORSDAG D. 9. SEPTEMBER

Torsdag kl. 10:00

headspace er et gratis, anonymt og uforpligtende samtaletilbud for alle børn og unge mellem 12 og 25 år. Man kan komme hos os i et af vores centre eller chatte med os for at dele tanker, som det er svært at dele med andre. Intet er for stort eller småt, og alt foregår på de unges præmisser.
Men headspace er ikke kun et sted, de unge kan komme til. Vi holder oplæg og workshops på skoler og uddannelsesinstitutioner om trivsel, mental sundhed og forskellige andre temaer, fx om at tvivle, om at mestre sin hverdag og om at fejle, og vi sætter unges mentale trivsel på dagsordenen.

Unge er pressede som aldrig før. Mistrivslen er stigende, og World Economics Forum ser endda unges mentale sundhed som en lige så stor udfordring som klimakrisen. headspace vil sammen med eleverne sætte fokus på unges mistrivsel, og hvordan vi kan empower hinanden til at sætte unges mentale trivsel på dagsordenen. Men hvordan gør man det? Hvordan har andre gjort det? Og er det besværet værd at råbe op? I denne workshop hører vi, hvordan en ung selv fandt styrken til at handle på egen mistrivsel. I får som deltagere mulighed for at give jeres meninger til kende, og hvad I mener, at der skal mere fokus på, og vi vil sammen tænke aktivistisk og handlingsorienteret, og vi vil tilgå mental mistrivsel ud fra en empowerment tankegang, hvor det handler om at få DIN mening som ung og DIN erfaring i spil – for det handler om JERES liv og fremtid!

Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet består af to artikler, ”Aktivismen er tilbage” og ”Den politiske aktivisme er blevet allemandseje på Instagram” samt to sange, ”We the People” og ”Gi’ mig Danmark tilbage” og en kort introducerende tekst til headspace. Gennem undervisningsmaterialet og workshoppen håber vi på, at eleverne kan finde inspiration og reflektere over, hvordan man kan ændre de samfundsudfordringer, som de oplever herunder den stigende mistrivsel blandt unge. Vi giver derfor eksempler på aktivisme, der kan være med til at empower de unge og give dem idéer og redskaber til, hvad de kan gøre, og hvad de kan gøre nu. Eleverne skal starte med at læse de to vedhæftede artikler samt introduktionen til headspace. Herefter skal de høre de to sange. Alt dette gør de alene. Det tager ca. 30-40 minutter. Herefter skal de deles op i mindre grupper og diskutere de vedhæftede arbejdsspørgsmål den resterende tid. Eleverne opfordres til at tage noter i stikordsform, som de kan gemme til inspiration.

Torsdag kl. 10:00

Mellemfolkeligt Samvirke laver udviklingsarbejde i 45 lande verden over, hvor demokrati og unge er i fokus. Siden 2016 har vi også arbejdet med demokratisk inddragelse af alle unge i Danmark. Vi unge organiserer os både lokalt og nationalt, og tager ud og holder workshops og events for andre unge, hvor vi blandt andet forsøger at nedbryde fordomme om etniske og religiøse minoriteter. Vi har især fokus på tematikker som antidiskrimination, ulighed og fællesskaber på tværs af kulturforskelle.

Magt i sociale relationer er en workshop, der har til formål at give deltagerne en forståelse for hvordan magt i sociale situationer gør at nogen inkluderes mens andre ekskluderes, bl.a. i frikvarteret, vennekredsen, klubben eller familien.

Gennem interaktive læringsaktiviteter får deltagerne en forståelse for hvordan ubevidste fordomme spiller en rolle i deres valg og muligheder i livet. Under workshoppen får deltagerne samtidig mulighed for at udfordre egne fordomme ift. eksempelvis etnicitet, udseende, køn og alder.

Deltagerne bliver præsenteret for konkrete værktøjer til, hvad man kan gøre, hvis man selv oplever eksklusion eller oplever at andre bliver udelukket. Deltagerne vil gennem forumteater afprøve hvordan de kan reagere og bryde med hverdagsdiskrimination.

Workshoppen henvender sig til elever i udskolingen.

Om undervisningsmaterialet:

  • Det anbefales at man i klassen, vil opdele eleverne i grupper af max 4 personer i hver gruppe.
  • Læreren fordeler så de forskellige “herskerteknikker” blandt grupperne, sådan så gruppe 1 har herskerteknik 1 og 2, gruppe 2 har herskerteknik 3 og 4, osv.
  • Grupperne skal derefter gennemgå deres herskerteknikker sammen, og i fællesskab udpege eksempler fra deres eget liv, hvor de kan se, at de selv eller andre har brugt nogle af disse teknikker.

Torsdag kl. 10.00

Der er stigende fokus på hadforbrydelser og diskrimination af minoritetsgrupper i Danmark, men det går stadig langsomt med at ændre på strukturer og praksisser, der fastholder ulige muligheder for personer, der tilhører forskellige minoritetsgrupper. Minoritetsetniske unge beretter om oplevelser med racisme, diskrimination og lave forventninger til dem i uddannelsessystemet, etnicitet og religion opleves af mange som en kæmpe udfordring på arbejdsmarkedet, der finder tydelig diskrimination sted i nattelivet og sådan kunne vi blive ved. Hvilken rolle spiller unge i forskellige positioner i forandringerne og hvordan kan vi allesammen være med til at skabe de nødvendige forandringer, så vi opnår et samfund, hvor ingen unge oplever diskrimination og ulige muligheder?
Til denne workshop vil Mino Ung København og Mino Danmark starte refleksioner og samtaler om, hvordan fællesskaber og alle de steder, hvor unge er og interagerer sammen kan blive mere inkluderende og lige.

Torsdag kl. 10:00

Danmarks Nationalbank har eksisteret i over 200 år, og har til opgave at arbejde for, at Danmark har en robust økonomi. Det gør vi blandt andet ved hele tiden at overvåge og analysere økonomien. Det er også Nationalbanken, der har ansvaret for pengene. Vi udsteder sedler og mønter, men er også med til at sørge for, at betalinger med kort og mobilen fungerer godt.
Og så har vi en særlig rolle i forhold til at holde kronens værdi stabil, da vi i Danmark i mange år har ført såkaldt fastkurspolitik. Det betyder, at du altid kan regne med, at en dansk krone koster lige omkring 7,5 euro.

I disse år er næsten alle dele af samfundet i gang med en større digital omstilling. Den sker også med betalinger og penge, hvor man fx kan se, at danskerne bruger kontanter langt mindre end tidligere.

Men hvad er penge egentlig? Hvordan opstod idéen om penge (kan vi undvære dem måske?)? Og hvad bliver fremtidens betalingsmidler?
Det skal vi sammen prøve at arbejde med, og vi er i Nationalbanken også meget nysgerrige efter at vide, hvordan I ser på det hele – og i hvilken retning, I kunne tænker jer, at udviklingen gik hen.

For udviklingen betyder også, at vi som centralbank skal følge rigtig godt med, hvis vi skal løse vores opgave om at sikre Danmark en robust økonomi bedst muligt.

Om undervisningsmaterialet:

Lyt til afsnit 1 (om Nationalbankens rolle) og afsnit 3 (om penge) i Nationalbankens podcast.

Torsdag kl. 10:00

Københavns Professionshøjskole uddanner professionelle til (næsten) alle de såkaldte velfærdsuddannelser – de største og mest kendte er pædagog-, lærer-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne.

På Pædagoguddannelsen har vi i en årrække haft et obligatorisk forløb omkring køn, seksualitet og mangfoldighed, der er med til at åbne de studerendes øjne for, hvor stor indflydelse normer, sociale kategorier og stereotype forestillinger har på vores handlinger og holdninger.

I denne workshop skal vi se nærmere på, hvordan forskellige normer for køn, seksualitet og andre sociale kategorier har betydning for børn og unges trivsel i skole og uddannelse. Vi skal både snakke om, hvad en social kategori egentlig er, hvad det kan betyde for den enkelte af tilhøre forskellige kategorier og hvordan normer har betydning for, hvordan vi opfører os sammen med og over for andre.

Undervejs vil I som deltagere få konkret viden om, hvordan vi underviser de studerende på pædagoguddannelsen i køn, seksualitet, ligestilling, familieformer og normkritik, vi skal diskutere forskellige eksempler på kategorisering, vi skal snakke om, hvad der skaber tryghed og utryghed i klasserummet og I skal prøve en øvelse af, der handler om kategorisering og privilegier.

Om undervisningsmaterialet: Svarer til 1 moduls forberedelse.

Torsdag kl. 10:00

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er arbejdsgiverforeningen for banker, sparekasser, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor. FA er landets tredjestørste arbejdsgiverforening i den private sektor i Danmark. FA har knap 170 medlemsvirksomheder, der beskæftiger ca. 62.500 medarbejdere. FA’s formål er at varetage medlemmernes interesse i alle spørgsmål, der står i forbindelse med medarbejdernes løn- og arbejdsforhold, gennem tæt dialog med virksomhederne og det politiske system. Dermed er FA’s hovedopgaver er at: 1) supportere og understøtte medlemmernes forretningsmæssige mål gennem tidssvarende overenskomster og en fremtidsorienteret uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, 2) rådgive og yde service til samt repræsentere medlemmerne i alle arbejdsgiverforhold, 3) fremme og synliggøre den finansielle sektor som en attraktiv arbejdsplads og 4) lave statistikker og nøgletal på en lang række områder. FA arbejder for at bevare et godt samarbejde med tilsvarende organisationer for at varetage fælles interesser.

Hvad er den næste bæredygtige super idé – og hvordan får du den finansieret?

Samfundsudfordring: Finansiering af den bæredygtige fremtid
Når de politiske mål om bæredygtighed skal omsættes til virkeligheden, så kræver det at virksomheder, iværksættere, mv. kommer med forslag til nye bæredygtige og miljøvenlige produkter. Det kan enten være en erstatning til et produkt, der skader miljøet. Eller det kan være en miljøskadelig adfærd, der kan erstattes af bæredygtig adfærd. Men en ting er at have en god idé, noget andet er at få den gennemført. Det kræver, at nogen vil investere i det.
Fremtidens bæredygtige ideer skal findes på Ungdommens Folkemøde. Derfor inviterer vi til løvens hule, hvor to klasser kæmper mod hinanden om at få mest mulig finansiering til deres bæredygtige investeringsforslag.
Hver klasse skal inden mødet forberede en case til en bæredygtig investering, som skal fremlægges for 3 løver. Løverne vil afgøre, hvem der vil investere i hvilket forslag – og vinder æren og en præmie.
Klasserne der deltager, skal forberede et gennemarbejdet forslag til en investering, som de skal kunne præsentere for panelet af løver. Når workshoppen afsluttes, så er alle blevet klogere på, hvordan finanssektoren og bæredygtighed hænger sammen, og vi har måske fundet den næste bæredygtige superidé.
Og vi har forhåbentlig vækket en nysgerrighed i forhold til hvordan de selv kan arbejde for en bæredygtighed fremtid, i finanssektoren.

Fakta om bæredygtighed og investeringer
Finanssektoren er nødvendig for at finansiere den bæredygtige udvikling i samfundet. I dialog med de unge vil vi sætte fokus på, hvordan der arbejdes med bæredygtige investeringer – alt fra pensionsselskaber og banker, der investerer direkte eller formidler investeringer i bæredygtige løsninger – fra Vindmøller til eller ren teknologi. Til forsikringsselskaber, der arbejder med at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne, fx ekstreme vejrforhold, mv.
Danske banker og realkreditinstitutter finansierer grønne aktiviteter for 400 mia. kr. Det tal vil vokse til 700 mia. kr. frem mod 2030. Det er fordi at pensions- og forsikringsselskaber har stort fokus på at udvikle mere bæredygtige løsninger og tilbud til kunderne. Det skyldes både, at bæredygtige produkter og rådgivning bliver en stadigt vigtigere konkurrenceparameter som følge af investorer og kunders voksende efterspørgsel.

Om undervisningsmaterialet: Diskussionsspørgsmål: ”Hvordan kan finanssektoren være med til at skabe en bæredygtig fremtid?”
Udarbejdelse af produkt: En bæredygtig investerings idé. Til selve workshoppen har to grupper fra hver klasse 10 min til at fremlægge en bæredygtig investerings idé for de 3 løver. Det er op til hver klasse at udvælge de to bedste ideer inden workshoppens start.

Torsdag kl. 11:30

AIDS-Fondets test- og rådgivningstilbud Checkpoint henvender sig til LGBT+personer og unge i alderen 15-29, der gerne vil rådgives om og testes for sexsygdomme. Checkpoint er et alternativ til lægen eller sexsygdomsklinikkerne på landets hospitaler, og vi ønsker at nedbryde barrierer og normalisere det at blive testet for sexsygdomme. Vi tager altid udgangspunkt i hvem du er og hvordan du ønsker at tale om din krop og dine behov. Det er gratis, nemt og hurtigt at blive testet hos Checkpoint.

Lige nu ser vi en stigning i tilfælde af klamydia og gonorré i Danmark, og det er især unge mennesker, der får det. Heldigvis er behandlingen nem og smertefri, men fordi langt de fleste ikke har symptomer på sexsygdomme, så bliver de heller ikke testet. Alt for mange ved heller ikke, hvor man kan blive testet og mangler alternativer til familielægen, eller sexsygdomsklinikkerne, hvor der altid er lange ventetider. AIDS-Fondet og Checkpoint ønsker at gøre opmærksom på, at hos Checkpoint kan du blive testet hurtigt, nemt og gratis. Hvis du tester positiv for en sexsygdom, så hjælper Checkpoint dig med at få den rette behandling.
Til denne workshop giver vi dig mulighed for at stille spørgsmål, få rådgivning og blive testet for sexsygdomme. Du kan også komme med forslag til, hvordan mindre pinligt og mere normalt at tale om sex og sexsygdomme i fremtiden.

Om undervisningsmaterialet: 

Læs artiklen:
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/covid-19-restriktionerne-har-ikke-haft-effekt-pa-spredningen-af-klamydia

Se på overvågning:
https://statistik.ssi.dk/

Læs om klamydia:
https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/k/klamydia

Svar på spørgsmålene:
– Har corona gjort at flere, færre eller det samme antal er blevet smittet med klamydia?
– Indenfor de sidste 20 år, hvilke tre år har der været flest smittede med klamydia?
– Hvad er symptomerne på klamydia pg hvordan behandler man det?

Torsdag kl. 11:30

Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der ud fra sloganet ”For en åben danskhed” arbejder for at udbrede kendskabet til det dansk-tyske grænseland og dets mindretal.
Grænseforeningen har en række ungeprojekter, hvor der er fokus på at skabe møder og dialog mellem unge om emner som national identitet, kulturmøder, grænser, fordomme og mindretal.
Elevambassadørerne er unge fra de tre mindretalsgymnasier i grænselandet. Med udgangspunkt i deres personlige historier laver de workshops og sætte gang i dialogen med jævnaldrende unge på danske ungdomsuddannelser.

Er grænseoverskridende fællesskaber vigtige?
Grænser præger vores fællesskaber. Det gælder både de fysiske og de mentale grænser. I denne workshop vil udgangspunktet være den fysiske grænse og dens betydning for vores fællesskaber både lokalt, nationalt og internationalt. Hvilken forskel gør det, om grænsen er lukket, om der er grænsekontrol eller om den er usynlig? Det handler om åbne eller lukkede grænser og det handler om grænsen som rum og grænsen som linje. Vi vil også se på, om der er en sammenhæng mellem den fysiske grænse, vores mentale grænser og de grænseoverskridende fællesskaber.
I Grænseforeningen vil vi gerne have genforenet vores grænseoverskridende fællesskaber. Derfor vil vi gerne høre, hvad I tænker om grænser og fællesskaber og måske har I nogle gode forslag til, hvad vi kan gøre for at få gang i både gamle og nye fællesskaber.
Workshoppen vil blive faciliteret af unge elevambassadører fra det danske og det tyske mindretal i grænselandet.

Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet lægger op til en lektion om vores opfattelse af den fysiske grænse. Det handler om grænsen som linje og grænsen som rum. Det er to begreber, som det er vigtigt, at eleverne kender til inden workshoppen.
Der er desuden forslag til flere forløb, hvor grænsen indgår.

Torsdag kl. 11:30

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare-, biotek- og agroindustrien. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering – både i Danmark og globalt. Samtidigt har vi en vision om at erhvervet skal være klimaneutralt i 2050. For vi vil vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen (med omkring 180.000 beskæftigede og en eksport på ca. 170 milliarder), repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.

“Man har brug for en landmand tre gange om dagen” siger man. Og medmindre man vil producere al sin mad selv, så passer det jo – uanset om man er kød- eller planteæder.
Danmark er, og har i mange tusinde år været, et landbrugsland. Men unge, især i byerne, har et fjernt forhold til hvad der sker ude på landet, og mange er kritiske på forhånd når snakken falder på dansk landbrug. Men er det bare røvsygt at bo ude på landet, er alle landmænd klimasvin og erhvervet så slemt som rygterne siger?
Workshoppen skal udfordre de unges syn på erhvervet. For det er vigtigt at man som ung beslutningstager kan gennemskue, hvad der er fup og hvad der er fakta i en debat, der ofte spiller på følelser og myter.
Ved hjælp af eksperter, politikere og publikum kaster vi os ud i en proces med debatter og quizzer, der skal gøre os klogere på hinanden og et erhverv, der fylder rigtigt meget både politisk, socioøkonomisk og historisk.

Om undervisningsmaterialet: Som forberedelse forud for workshoppen håber vi at I vil sætte jer lidt ind i klimaproblematikkerne omkring landbruget – både ud fra vores perspektiv og fra vores kritikeres.

Torsdag kl. 11:30

De Danske Ungdomsdelegater til FN laver på vegne af Danida og Udenrigsministeriet en workshop til Ungdommens Folkemøde.
Lidt om Danida: Dansk udviklingspolitik skal bekæmpe fattigdom med menneskerettigheder og økonomisk vækst. Danida har ansvar for at planlægge, gennemføre og kvalitetssikre udviklingssamarbejdet. På de danske ambassader og repræsentationer i udlandet sidder både lokale og danske udsendte medarbejdere, som står for administration og forvaltning af udviklingssamarbejdet med det enkelte land.

Hver dag træffes der store valg mellem lande ved de store internationale møder, aftaler og beslutninger der påvirker vores hverdag. De Danske Ungdomsdelegater til FN rejser ud hvert år og repræsentere de danske unge ved de internationale forhandlinger. Men mange unge ved ikke meget om disse møder og processer, derfor vil vi inviterer danske unge ind til vores workshop, hvor de får lov til at selv prøve kræfter med at forhandle og skabe alliance til et fiktivt højt politisk FN-Klima COP. De unge skal forhandle på deres tildelte lands vegne, så de sikre at lave den bedste aftale for dem og deres befolkning. Der er PRES PÅ, fordi Klimakrisen er på sit højeste, og undervejs vil verdens have hele tiden stige, og den endelige aftale skal på plads før vi alle drukner!

Forberedelse: Ingen

Torsdag kl. 11:30

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, der løser opgaver til støtte for primært Forsvaret og dernæst samfundet. Vi støtter Forsvaret med deres opgaveløsning – både i deres forberedelse og under deres indsættelser. Derudover hjælper Hjemmeværnet med alt fra eftersøgning af forsvundne personer, miljøopgaver i danske farvande, hjælp ved oversvømmelser, m.m..
Vores fundament er de mange frivillige ildsjæle og en militær organisation, der gør os i stand til at rykke hurtigt og effektivt ud. Ca. 14.000 personer forenet af én fælles mission: Vi stiller op, når det gælder.

I oktober 2019 blev det vurderet, at der var plads til forbedring af de danske handlingsplaner for arbejdet med kvinder, fred og sikkerhed i rammen af FN resolution 1325 fra år 2000. Derfor udviklede Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet i samarbejde en handlingsplan for 2020-2024, som Hjemmeværnet også bidrager til. Fokus på større repræsentation af kvinder både i Forsvaret og i Hjemmeværnet har også længe fyldt, og løbende har der været flere tiltag for at rekruttere flere kvinder til Forsvaret.

Til vores workshop vil I komme til at udgøre Hjemmeværnets ekspertgruppe til fremtidig indsatser på området omhandlende kvinder, fred og sikkerhed. For hvordan kan Hjemmeværnet som frivillig militær beredskabsorganisation nationalt bidrage til indsatsen omkring kvinder, fred og sikkerhed? Og hvad kan bidrage til, at f.eks. flere kvinder eventuelt vil bruge deres fritid som frivillig i en frivillig militær beredskabsorganisation?

Om undervisningsmaterialet: Hjemmeværnet vil gerne tilbyde støtte til afvikling af undervisningsmodul forud for workshop. Kontakt Ungdommens Folkemøde for flere oplysninger.

Torsdag kl. 11:30

Dyrenes Alliance er en ungdomsforening, der arbejder med at engagere børn og unge i at være aktive for en bedre verden for dyr og klima. Vi styrker børn og unge i at bruge deres demokratiske stemme, og udføre fed og lovlig aktivisme landet over, der er med til at sætte fokus på dyrenes vilkår og motivere til en grønnere livsstil. Udover aktivisme og sociale arrangementer, fokuserer vi på at oplyse og uddanne unge, og afholder derfor debataftenener, workshops og oplæg om tematikker fra dyreetik til udvikling af færdigheder, der kan benyttes på den demokratiske platform.

Hvordan kan vi egentligt vide hvad der er rigtigt og forkert at gøre, og har du nogle sinde tænkt over hvorfor du synes nogle ting er i orden og andre ikke er? – og er der overhovedet noget, der er rigtigt og forkert? I denne workshop udfordrer vi vores meninger og holdninger og arbejder med hvordan man kan anvende etik til at kigge på samfundsudfordringer og deltage i den demokratiske debat.

Om undervisningsmaterialet: Svarer til 1 moduls forberedelse.

Torsdag kl. 11:30

Spillemyndigheden er en statslig organisation, som blandt andet udfører kontrol med spiludbydere, forebygger hvidvask og arbejder med ansvarligt spil og spilafhængighed.

For mange kan det være svært at gennemskue, hvor stor sandsynligheden er for at vinde, når man spiller et pengespil. Hos Spillemyndigheden vil vi gerne hjælpe unge mennesker med at forstå de forskellige mekanismer, der er i spil, når man spiller. Vi vil derfor opstille et roulettebord, som de unge kan ”spille” på. Hver gang der vindes på et tal, bliver dette tal blokeret, så der ikke er mulighed for at vinde igen før om 36 runder, hvilket afspejler sandsynligheden. Mange unge mennesker bliver ligeledes præsenteret for begrebet odds i forbindelse med væddemål. Vi vil give de unge en forståelse for sandsynligheden bag begrebet odds. Hvad vil det fx sige, at et fodboldhold giver 1.70 igen? Og hvordan udregnes tilbagebetalingsandelen på en fodboldkamp? Formålet er ikke at få de unge til at spille, men at undervise dem og give dem brugbar viden om spil og videen omm, at spil skal være underholdning frem for en måde at tjene penge på. Udover rouletten vil der også indgå skriftlige opgaver om sandsynlighed og forskellige spil, som de unge har mulighed for at arbejde på inden workshoppen. Disse opgaver vil blive gennemgået i plenum. Her vil indgå plancher med låger, som afslører de rigtige resultater.

Basal forståelse for statistik og sandsynlighed er brugbart i mange samfundsmæssige sammenhænge, eksempelvis når det drejer sig om at forstå data eller videnskabelige studier. Derudover spiller mange unge, og det er derfor relevant at forstå begreber som sandsynlighed og risiko. Denne forståelse kan være med til at forebygge, at de unge kommer til at bruge for mange penge på spil, eller tror, at spil er en måde at tjene nemme penge på.

Om undervisningsmaterialet: Opgaverne omhandler det grundlæggende indenfor kombinatorisk sandsynlig, der giver den nødvendige viden for at deltage på Spillemyndighedens Workshop på Ungdommens Folkemøde 2021. 

Torsdag kl. 11:30

Bayer er en international life science virksomhed med 100.000 ansatte og kernekompetencer inden for sundhed og landbrug. Vores forskning og udvikling af innovative produkter har til formål at gavne mennesker ved at fokusere på nogle af de udfordringer, verden står over for. Vi lever længere, verdens befolkningstal stiger og alle vil gerne forblive sunde og få mad nok. Heri ligger en global udfordring. Hos Bayer arbejder vi hver dag på at udvikle og levere produkter, der hjælper til at gøre livet bare lidt bedre. Vi kalder det ”Science For A Better Life”, det er vores formål og løfte til omverdenen.

Vi bliver flere og flere mennesker i verden bl.a. fordi vi lever længere, og alle skal have mad på bordet hver dag. Hvordan skal vi forholde os til det, når landbrugsarealet per indbygger er faldende, og hvor skal maden produceres og med hvilke metoder? Hvordan kan videnskab og teknologi være med til at løse den udfordring? Workshoppen vil give lejlighed til at diskutere, hvorfor forskere arbejder med at få mest muligt ud af den begrænsede plads, vi har til rådighed til at dyrke jorden, og om nogle metoder giver anledning til bekymring.

Om undervisningsmaterialet: Inden workshoppen på Ungdommens Folkemøde 2021 har vi fundet to artikler og forberedt nogle spørgsmål i forhold til at diskutere teknologi og innovation i relation til fremtidens fødevareproduktion og familieplanlægning. Der er desuden en udregning, så I selv kan være med til at finde ud af, hvor stort det aktive landbrugsareal egentlig er – og vi kan allerede nu røbe, at det ikke er særlig stort!

Torsdag kl. 13:00

I 2000 år har kirken talt ind i og været med til at forme det meste af det vestlige samfund. I Danmark har Folkekirken engageret sig i det danske: Både nationalt, men også rundt omkring i de små lokalsamfund, sognene, har kirken spillet en rolle i forhold til at samle folk. I kirken er der højt til loftet – og dét også i mere end én forstand. Det er et rum, som folk skal kunne finde ro til eftertanke i. Et rum til at fejre vigtige overgange i livet: dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Et rum til at fejre gudstjeneste til jul og påske, for børn og for gamle, med klassisk og moderne musik – hver søndag. Et rum til koncerter, foredrag, samtaler, indsamlinger og meget mere. Et rum, hvor døren står åben for folk i sorg og glæde, folk, der er ensomme, folk som er nysgerrige, folk som har brug for hjælp, og folk, som gerne vil hjælpe. Et rum for folk, der gerne vil have en snak om livets små og store spørgsmål.

De fleste kender følelsen af ikke at vide hvad man skal sige til en ven, der rammes af sorg. Man vil ikke komme til at sige noget forkert eller man vil ikke bringe emnet op, hvis nu den sørgende helst vil være fri – af forskellige årsager kan vi som ven komme til at blive tavse og distancerede, dér hvor vores ven har allermest brug for os.

Hvordan agerer, taler og hjælper man en ven i sorg eller krise. Det være enten pga. forældres skilsmisse, sygdom i familien eller et en nærtståendes dødsfald. Det handler Folkekirkens workshop om. Efter et indledende ”barometer” vil der i grupper diskuteres forskellige cases, for til slut at opsamle svar og vidensdele.
Målsætningen er, at deltagerne skal gå fra workshoppen med konkrete metoder, med værktøjer og med et sprog til den dag en ven har brug for støtte.

Workshoppen varetages af en række og præster og teologistuderende, som til daglig arbejder med bl.a. samtaler med mennesker i sorg.

Forberedelse: Idet Folkekirkens workshop består i at deltagerne diskuterer sig frem til svar på udleverede cases i samarbejde med en præst, er det ikke nødvendigt med forberedende undervisningsmateriale.

Torsdag kl. 13:00

Workshoppen gennemføres af unge frivillige fra Operation Dagsværk og eleverne vil således møde et par unge, der allerede engagerer sig i samfundsmæssige- og globale problemstillinger. Eleverne vil gennem workshoppen blive inspireret til, hvordan de kan handle i solidaritet med unge andre steder i verden.

Workshoppen er designet, så eleverne aktivt interagerer og diskutere relevante samfundsmæssige og globale problemstillinger i relation til Operation Dagsværk´s arbejde.

Til workshoppen vil eleverne blive inspireret til, hvordan de omsætter deres engagement og viden om globale problemstillinger til konkret handling. Formålet er at give eleverne større motivation for og mod på at handle i solidaritet med andre unge i verden.

Workshoppen tager udgangspunkt, både i årets Dagsværk projekt, som støtter Etiopiske sexarbejde i blandt andet uddannelse i rettigheder, og i tidligere projekter. Alle Operation Dagsværks projekter er blevet valgt af eleverne på ungdomsuddannelserne og er derfor nogle som omhandler emner som eleverne selv finder vigtige. Dette kan være, seksualundervisning, sexisme, demokrati på skolerne, psykisk velbefindende etc.

Om undervisningsmaterialet: Formålet med dette modul er, at eleverne bliver introduceret til organisationen FN, bæredygtig udvikling og de 17 verdensmål med fokus på verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene. Derudover skal eleverne påbegynde arbejdet med ligestilling mellem kønnene i Danmark og Etiopien.
Underviser kan bruge alt materialet eller vælge de dele som findes relevante ift. niveau, fag, interesse etc.
Workshoppenholderne kommer til at tage udgangspunkt i at deltagerne har en smule kendskab til FN, verdensmål og i særdeleshed nr. 5- Ligestilling mellem kønnene.

Torsdag kl. 13:00

Workshoppen afholdes i et samarbejde mellem Jødisk Informationscenter og Foreningen Brobyggerne.

Jødisk Informationscenter blev oprettet i kølvandet på terrorangrebet på Københavns Synagoge i 2015. Vores grundlæggende opgave er at nedbryde fordomme og antisemitisme ved at informere om og undervise i jødedom, jødisk historie og jødisk liv samt sætte ansigt på danske jøder og bygge bro mellem minoriteter.

Foreningen Brobyggerne – Center for Dialogkaffe er skabt på tværs af religiøse og politiske forskelle, med formålet om at fremme dialogen mellem befolkningsgrupper og individer i Danmark. Foreningens vision er et samfund, der bygger på og fremmer de danske traditioner om forskellighed og uenighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige i en kritisk og konstruktiv samtale.

Alle mennesker har forforståelser og fordomme for at kunne navigere i en verden med mange indtryk. Men fordommene bliver problematiske, når forestillingerne bliver for rigide og påvirker måden, vi møder mennesker på negativt. Men hvad er negative fordomme, og hvorfor opstår de? Hvorfor er fordomme problematiske i et demokrati? Og vigtigst af alt: hvad kan man gøre ved dem?
Til denne workshop vil vi udfordre og nuancere vores egne og elevernes fordomme og gennem spil og aktiv leg udvikle redskaber til, hvordan man kan blive bevidst om egne fordomme og bygge bro til folk, der ikke ligner en selv.

Om undervisningsmaterialet: Forberedelsen skal fungere som en overordnet indføring i, hvad fordomme er, og hvilke konsekvenser fordomme har (i dag og historisk), mens workshoppen vil inddrage eleverne og dykke ned i mere personlige overvejelser og oplevelser i forbindelse med fordomme.

Torsdag kl. 13:00

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning repræsenterer mere end 80.000 HF-, IB- og STX-elever. Vi arbejder på flere niveauer: Lokalt understøtter vi elevråd økonomisk og gennem opkvalificering. Regionalt faciliterer vi fælleselevråd, erfaringsudveksling og aktivisme. Nationalt er vi gymnasieelevernes stemme på Christiansborg, i medierne og på gaden. Derudover yder vi klagehjælp for elever, der f.eks. har fået en forkert karakter. Kom ned i vores stadeplads og fortæl om de udfordringer, du møder på din skole og i uddannelsessystemet – så tager vi det med videre!

SU’en har siden dens indførelse været til debat og er blevet reformeret mange gange. Det er grundlaget for mange unges privatøkonomi – men hvor langt kommer den gennemsnitlige gymnasieelev for sin SU?

Kan I klare jer igennem en måned på hjemmeboende SU? Til denne workshop undersøger og reflekterer vi over SU’ens betydning i gymnasieelevernes hverdag med udgangspunkt i udfordringen om at klare en måned på hjemmeboende SU. Der er både faste og uforudsete udgifter, der skal dækkes, udgifter til sociale arrangementer og til sidst skal der også være til opsparingen til studieturen. Spørgsmålet er, om I er heldige og smarte nok til at de 950 kr. rækker hele vejen, om indtægten skal suppleres undervejs eller om I ender med at gå i minus. Vi inddrager perspektiver om forskellige socioøkonomiske udgangspunkter, brugerbetaling i uddannelsessystemet og slutter af med at reflektere over SU’ens betydning.

Om undervisningsmaterialet: Vi har udformet en powerpoint som udgør undervisningsmaterialet. I hvert notefelt har vi uddybet det enkelte slide og flere steder linket til relevante artikler mv.

Torsdag kl. 13:00

USA’s Ambassade i Danmark repræsenterer den USA’s regering og folk overfor Danmarks regering og danskerne. Hvis du skal læse eller arbejde i USA, skal du have et visum. Det er ambassaden der behandler din visumansøgning. Hvis en amerikaner får brug for assistance i Danmark vil ambassaden tit have en rolle. Når USA har en udenrigspolitisk prioritet bliver den formidlet til den danske regering via ambassaden. Når dansk og amerikansk politi eller militær skal samarbejde er det også via ambassaden. Ambassaden kan hjælpe i forbindelse med udvekslingsophold i USA. Vi financierer projekter, der har en relevant amerikansk vinkel i Danmark. Vi hjælper til når amerikanske virksomheder gerne vil ind på det danske marked eller når danske virksomheder gerne vil oprette datterselskaber i USA. Sidst men bestemt ikke mindst formidler vi USA’s udenrigspolitik, kultur, historie og det meget gode og langvarige forhold mellem vores to nationer til den danske befolkning. Det gør vi blandt andet ved at deltage på UFM hvert år, hvor unge danskere bliver klogere på hvad vi laver og vi bliver klogere på hvad unge danskere mener, tænker på, og bekymrer sig om.

Klimaforandringerne er en kendsgerning. Vores fælles mål er at begrænse temperaturstigninger og at minimere de konsekvenser klimaforandringer medfører. Men hvordan når vi dertil? I vores workshop vil vi se på hvordan STEM – Science, Technology, Engineering, Math – kan hjælpe os med at nå vores fælles mål. I vil, i grupper, blive præsenteret for forskellige teknologier og skal så igennem diskussion komme med bud på nye og innovative løsninger.

Om undervisningsmaterialet: kan findes her: https://dk.usembassy.gov/da/youth-education-da/undervisningsmateriale-til-ungdommens-folkemoede-2021/ 

Torsdag kl. 13:00

FN Byen i København huser 11 forskellige FN-organisationer. Organisationerne beskæftiger sig med en lang række af verdens mest presserende udfordringer. Fælles for dem alle er, at de arbejder for at opnå FN’s 17 Verdensmål inden 2030.

Denne workshop faciliteres af FN Byens undervisningstjeneste YOUNG, som underviser i FN’s 17 Verdensmål gennem forskellige temaer, spil og aktiviteter, der gør eleverne til aktive og engagerede, globale borgere.

I denne workshop udforsker vi Verdensmålene for bæredygtig udvikling, FNs arbejde og globale udfordringer. Vi stiller skarpt på nogle af de udfordringer, FN-organisationerne står over for i relation til Verdensmålene, gennem et dilemmaspil, hvor I er med til at bestemme udfaldet. I skal på banen og finde frem til handlinger og argumenter for jeres dilemmaer og derefter forsvare dem foran FN-panelet. På demokratisk vis stemmer vi om dilemmaerne og finder i fællesskab frem til den bedste handling for udvikling.

Efter workshoppen er I mere bevidste om, hvordan I kan handle på Verdensmålene og tale med om globale udfordringer i verden. Gennem dialog og forhandling, styrker I jeres viden om globale udfordringer og bæredygtige løsninger.

Om undervisningsmaterialet: I løbet af jeres forberedende modul, skal I dykke ned i Verdensmålene & FN’s arbejde. For at være bedst klædt på til dilemma spillet, skal I undersøge de udvalgte cases fra hver organisation, så I er klar til at diskuttere dilemmaer relateret til emnerne til workshoppen. På de følgende sider kan I læse mere om de enkelte organisationer samt cases. Inddel klassen i grupper og tildel en organisation og en case pr. gruppe. Giv grupperne tid til at researche deres område. Hver gruppe laver en kort video, eller anden form for præsentation, hvor de præsenterer deres research som vises for resten af klassen. 

Torsdag kl. 13:00

RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur er et nationalt, kulturhistorisk samtidsmuseum i Roskilde. Med musikken som linse fortæller museet historien om ungdomskultur fra 1950’erne og frem til nu. På RAGNAROCK formidles og skildres, hvordan unge har flyttet grænser og påvirket samfundet i forbindelse med musik og ungdomskultur. Senest i udstillingen Smattens magi – 50 års aftryk af Roskilde Festival.

Åbner du en avis, slår op på et internetmedie eller færdes på de sociale medier kan du næsten være sikker på, at der dagligt findes en artikel eller et indlæg, der sætter fokus på eller har en holdning til køn, krop og seksualitet. Det kan virke som om at der først bliver sat spot på disse emner nu, men er det rigtigt? Siden 1971 har Roskilde Festival symboliseret frisind, ungdom og fællesskab og festivalen beskrives af mange som det sted, hvor man træder ud af normalsamfundet og ind i en hel anden verden. Her er alt muligt, nye normer er gældende og man kan eksperimentere med egne og måske andres grænser. I denne workshop kommer vi tæt på ungdomskultur og festival, når vi skal udforske to cases om køn, krop og frirum på Roskilde Festival. For hvordan sikrer vi at frirummet bliver ved med at være tilstede på Danmarks største festival.

Forberedelse:

Som forberedelse kan du bruge disse tre tekster fra undervisningsmaterialet Roskilde Festival 50.
Tema 3: Køn, krop, sex og frirum. Kilde 12: Dan Turell: artikler i Politiken d. 4/7 og d. 5/7 1976.
Tema 3: Køn, krop, sex og frirum. Kilde 14: ”Kvinder kan også have deller.” Radiointerview bragt i DR P3, Rockens Danmarkshistorie 16. marts 1997.
Tema 3: Køn, krop, sex og frirum. Tekst 18: Emil Eller: Roskilde Festival tvinger madbod til at lave ”diller-skilt” om: Hvad er problemet nu med diller? Udgivet på DR.DK, 4. juli 2017.

Sammenlign de forskellige bevæggrunde for at tage tøjet af på scenen i kilderne 12 og 14.

Diskuter festivalens officielle holdning til brug af seksualiserede udtryk i festivalens rum med udgangspunkt i tekst 18.